Science Stream

Dr. Sanjay Kumar Thakur
Dr. Sanjay Kumar ThakurChemistry
Mr. Hareram Mishra
Mr. Hareram MishraPhysics
Mr. Amiri Lal Yadav
Mr. Amiri Lal YadavPhysics
Dr V. K. Sinha
Dr V. K. SinhaPhysics
Mr. B.P. Sinha
Mr. B.P. SinhaBiology
Dr. N.K. Prasad
Dr. N.K. PrasadBiology
Mr. N.K. Jha
Mr. N.K. JhaBiology
Mr. Dharmendra Jha
Mr. Dharmendra JhaBiology
Mr. Surendra Jha
Mr. Surendra JhaBiology
Dr. R.L.Sah
Dr. R.L.SahMathematics
Mr. Dhirendra Yadav
Mr. Dhirendra YadavMathematics
Dr. Suresh Sahani
Dr. Suresh SahaniMathematics

English

Dr. Mithilesh Thakur
Dr. Mithilesh ThakurEnglish
Dr. Ram Sebak Thakur
Dr. Ram Sebak ThakurEnglish
Mr. Ram Shankar Yadav
Mr. Ram Shankar YadavEnglish
Mr. Amit Karn
Mr. Amit KarnEnglish
Mr. Shyam Yadav
Mr. Shyam YadavEnglish
Mr. Chandan Sharma
Mr. Chandan SharmaEnglish
Mrs. Bharati Chaudhary
Mrs. Bharati ChaudharyEnglish
Mr. Bhim Yadav
Mr. Bhim YadavEnglish
Mr. Sharwan Jha
Mr. Sharwan JhaEnglish
Mr. Dharmendra Mishra
Mr. Dharmendra MishraEnglish

Nepali

Mr. Deepak Poudel
Mr. Deepak PoudelNepali
Mrs. Kanchan Jha
Mrs. Kanchan JhaNepali
Mr. Manmohan Jha
Mr. Manmohan JhaNepali
Mr. Himal Acharaya
Mr. Himal AcharayaNepali
Mrs. Poonam Jha
Mrs. Poonam JhaNepali
Mr. Shiva Kumar Yadav
Mr. Shiva Kumar YadavNepali

Social Studies

Mr. Bipin Singh
Mr. Bipin SinghSocial Studies
Mr.
Mr. Social Studies
Mr. Santosh Kumar Mahato
Mr. Santosh Kumar MahatoSocial Studies
Mr. Umesh Yadav
Mr. Umesh YadavSocial Studies
Mr. Ram Punit Yadav
Mr. Ram Punit YadavSocial Studies

Commerce Stream

Mr. C.N. Gohiwar
Mr. C.N. GohiwarStatistics
Mr. Arbind Thakur
Mr. Arbind ThakurStatistics
Mr. Bijay Kumar Thakur
Mr. Bijay Kumar ThakurManagement
Dr. Binod Lal Karn
Dr. Binod Lal KarnManagement
Mr. Rupesh Singh
Mr. Rupesh SinghManagement
Mr. Ajaya Anuragi
Mr. Ajaya AnuragiManagement
Mr. Arjun Mishra
Mr. Arjun MishraManagement
Mr. Neeraj Kumar Jha
Mr. Neeraj Kumar JhaManagement
Mr. Linkan Karn
Mr. Linkan KarnManagement
Mr. Kumud Singh
Mr. Kumud SinghAccount
Mr. Ram Kailash Mahato
Mr. Ram Kailash MahatoAccount
Mr. Usman Raeen
Mr. Usman RaeenAccount
Mr. Arun Sah
Mr. Arun SahFinance
Mr. Prem Kumar Mahato
Mr. Prem Kumar MahatoFinance
Mr. Debendra Jha
Mr. Debendra JhaEconomics
Mr. Rajiv Chaudhary
Mr. Rajiv ChaudharyEconomics
Mr. Jagarnath Sah
Mr. Jagarnath SahEconomics
Mr. Satosh Jha
Mr. Satosh JhaBusiness Math
Mr. Bhagendra Yadav
Mr. Bhagendra YadavMathematics
Mr. Udhabh Ray Yadav
Mr. Udhabh Ray YadavMathematics
Mr. Mannu Jha
Mr. Mannu JhaManagement
Mr. Vijaya Yadav
Mr. Vijaya YadavComputer

Education Stream:

Prof. Chandeshwar Yadav
Prof. Chandeshwar YadavEducation EPM
Mr. Hit Lal Singh Kushwaha
Mr. Hit Lal Singh KushwahaEducation EPM
Mr. Ram Hirday Mandal
Mr. Ram Hirday MandalPopulation
Mr. Vijay Mandal
Mr. Vijay Mandal
Mr. Ram Babu Thakur
Mr. Ram Babu ThakurHealth
Mr. Indra Kumar Yadav
Mr. Indra Kumar YadavHealth
Mr. Manoj Singh
Mr. Manoj SinghHealth
Mrs. Milan Jha
Mrs. Milan JhaHealth
Mr. Umesh Lal Karna
Mr. Umesh Lal KarnaM.Ed (EPM)
Mr. Nitendra Chaudhary
Mr. Nitendra ChaudharyPopulation

Law Stream:

Mr. Bharat Lal Mandal
Mr. Bharat Lal MandalLaw
Mr. Sitesh Jha
Mr. Sitesh JhaLaw