Loading...
Notice2020-04-07T17:44:31+05:45

स्नातकोत्तर तह M.ED (English र EPM) मा शैक्षिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि भर्ना खुल्यो ।

By |July 22nd, 2021|Categories: News & Events, Notice|

कक्षा ११ र १२ को छुट रजिष्ट्रेशन र परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना।

By |June 29th, 2021|Categories: News & Events, Notice|

कक्षा १२ का नमूना प्रश्नपत्रहरु २०७७ (संक्षिप्त पूर्णाङ्क)

By |November 8th, 2020|Categories: News & Events, Notice|

CLICK HERE TO VIEW SAMPLE QUESTIONS OF CLASS 12

Go to Top