Loading...
Notice2020-04-07T17:44:31+05:45

पूर्व विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क संकलन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

By |May 30th, 2022|Categories: News & Events, Notice|

पूर्व विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क संकलन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

By |May 26th, 2022|Categories: News & Events, Notice|

माध्यमिक तह अध्यापन अनुमतिपत्र ( Teaching License ) को तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ।

By |April 15th, 2022|Categories: News & Events, Notice|

  माध्यमिक तह अध्यापन अनुमतिपत्रको विज्ञापन २०७८ पुरा विज्ञापन हेर्न [...]

स्नातकोत्तर तह M.ED (English र EPM) मा शैक्षिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि भर्ना खुल्यो ।

By |July 22nd, 2021|Categories: News & Events, Notice|

कक्षा ११ र १२ को छुट रजिष्ट्रेशन र परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना।

By |June 29th, 2021|Categories: News & Events, Notice|

Go to Top