Loading...

कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको समयतालिका ।

कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको समयतालिका प्रकाशित मिति: २०८०-०१-१२ CLICK [...]

By |2023-04-26T13:30:34+05:45April 26th, 2023|News & Events, Notice|

पूर्व विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क संकलन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

By |2022-05-31T18:37:05+05:45May 30th, 2022|News & Events, Notice|

पूर्व विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क संकलन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

By |2022-05-27T07:38:36+05:45May 26th, 2022|News & Events, Notice|

माध्यमिक तह अध्यापन अनुमतिपत्र ( Teaching License ) को तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना ।

  माध्यमिक तह अध्यापन अनुमतिपत्रको विज्ञापन २०७८ पुरा विज्ञापन हेर्न [...]

By |2022-04-15T09:24:28+05:45April 15th, 2022|News & Events, Notice|

कक्षा १२ का नमूना प्रश्नपत्रहरु २०७७ (संक्षिप्त पूर्णाङ्क)

CLICK HERE TO VIEW SAMPLE QUESTIONS OF CLASS 12

By |2020-11-08T12:06:51+05:45November 8th, 2020|News & Events, Notice|
Go to Top